Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1436410.79%0.00
2type_keyword:article126399.49%0.00
3rights_keyword:openAccess105617.93%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]90666.81%0.00
5rights_keyword:restrictedAccess85336.41%0.00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]72535.45%0.00
7type_keyword:conferenceObject63954.80%0.00
8dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]56324.23%0.00
9source_keyword:Journal of Scientific Agricultural Research37472.81%0.00
10subject_keyword:yield35662.68%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
133160100.00%0.01