Show simple item record

Primena mikrobioloških đubriva u vinogradarstvu - prinos grožđa i kvalitet vina u sorte Rizling rajnski

dc.creatorSivčev, Branislava
dc.creatorJović, S.
dc.creatorRaičević, Vera
dc.creatorPetrović, Aleksandar
dc.creatorLalević, Blažo
dc.date.accessioned2020-12-17T18:26:16Z
dc.date.available2020-12-17T18:26:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1450-8109
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/912
dc.description.abstractThe recommended cultivars for top quality wines Riesling in the vineyards of Grocka is in full crop. It was grafted on Kober 5 BB stock and planted on the soil type cambysoil. The content of total nitrogen is 0.1-0.15%. Supply of easily available potassium varies between 12.3-15 mg/100g a.d.s.2, i.e. phosphorus 0.4-3.6 mg/100g a.d.s. in layer up to 40 cm. Microbiological fertilizer was used in the study - biological preparation prepared with mixed natural populations Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and Bacillus circulons. The space in row is idle land and the space between rows was sown each year (March-April) with a mixture of field pea and barley and ploughed in the inflorescence phase of legumes. Grape yield varied between 8772-6804 kg/ha. Microbiological fertilizer with Azotobacter had the highest yield and the control treatment had the lowest yield, where only grass mixture was sown. Extremely dry climatic conditions in the trial period caused the grape yield in cv. Riesling to be extremely low. In combination of fertilizers Bacillus megaterium + Bacillus circulons wine with the most ethanol, extracts and polyphenols was obtained. The wine obtained from the control treatment had a typical taste.en
dc.description.abstractIspitivanja su obavljena na sorti Rizling rajnski - klon 239 okalemljen na podlozi Kober 5 BB na Oglednom dobru "Radmilovac" Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. U prostoru između redova svake godine u rano proleće zasejavana je smeša legumonoze: stočnog graška i jarog ječma (2:1). U fazi cvetanja leguminoze zelena masa je zaoravana. Zemljište u redu u vinogradu je ručno obrađivano 2-3 puta и toku vegetacije. U radu je korišteno mikrobiološko đubrivo-biopreparat pripremljen od mešanih populacija Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium i Bacillus circulons. Sojevi mikroorganizama koji su korišteni za ova istraživanja su iz kolekcije mikroorganizama Katedre za mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Mikroorganizmi su umnoženi u odgovarajućim hranljivim medijumima i naneti na sterilan treset. Mikrobiološko đubrivo je neposredno pre upotrebe rastvoreno u vodi, unešeno u zemljište na dubini do 20 cm, na početku vegetacije. Ogled je postavljen po blok sistemu a korišćen je soj Azotobacter chroococcum - varijanta A, smeša populacija Azotobacter chroococcum i Bacillus megaterium - varijanta AB, smeša populacija Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium i Bacillus circulons varijanta ABC i kontrola K. Prostor u redu je jalovi ugar, a prostor između redova zasejavan je svake godine (mart-april) smešom semena stočnog graška i ječma i u fazi cvetanja leguminoze zaoravan. Berba grožđa obavljena je u fazi pune zrelosti, utvrđen je prinos grožđa, broj i masa grozda, sadržaj šećera i ukupnih kiselina za period 2000 do 2002. godine. Mikrovinifïkacija po varijantama obavljena je u 2000. i 2001. godini. Obuhvata sadržaj etanola, ekstrakta, polifenola, pepela, slobodnog i vezanog sumpordioksida isparljive i ukupne kiseline u vinu. Ispitivanom periodu visina i raspored padavina и toku vegetacije bili su niski i neujednačeni, a temperaturni uslovi ekstremno visoki. Gročansko vinogorje, u kome se nalazi Ogledno dobro "Radmilovac", odlikuje se umereno kontinentalnom klimom, međutim u navedenom periodu poprimilo je odlike aridne klime. Posebno se ističe 2000. godina sa visinom padavina u toku vegetacije 137,9 mm i najtoplijim mesecom avgustom tprosek=24.5°C. Prinos grožđa po jedinici površine u proseku iznosio je 7580.25 kg/ha. Upoređujući primenjena mikrobiološka đubriva i visinu prinosa grožđa, aktivnost Azotobacter chroococcum - tretman A uz zaoravanje zelene mase stočnog graška i raži, pozitivno je uticala na količinu grožđa 8772 kg/ha. Vegetativni potencijal uz primenu mikrobiološkog đubriva Azotobacter chroococcum - A približava se kategoriji slabe bujnosti, što nije odlika Rizlinga rajnskog u normalnim uslovima. Nedostatak vlage tokom celog perioda vegetacije uslovio je slabiji porast lastara. Visok sadržaj šećera i nešto niži sadržaj kiselina ostvaren je uz primenu mikrobiološkog đubriva Azotobacter chroococcum+Bacillus megaterium - AB. Između tretmana A i kontrole razlike u pogledu ova dva pokazatelja su bile najmanje.sr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceJournal of Agricultural Sciences (Belgrade)
dc.subjectmicrobiological fertilizeren
dc.subjectsowing legumes and grassen
dc.subjectyielden
dc.subjectgrape and wine qualityen
dc.titleApplication of microbiological fertilizers in viticulture: Grape yield and quality of wine cv. Rieslingen
dc.titlePrimena mikrobioloških đubriva u vinogradarstvu - prinos grožđa i kvalitet vina u sorte Rizling rajnskisr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage26
dc.citation.issue1
dc.citation.other50(1): 19-26
dc.citation.spage19
dc.citation.volume50
dc.identifier.doi10.2298/JAS0501019S
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/4400/909.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record