Show simple item record

Konstrukcija, karakteristike i primena u poljoprivredi elektromagneta za magnetnu obradu vode

dc.creatorVukić, Djukan
dc.creatorStajić, Zoran
dc.creatorVukić, Marija
dc.creatorRadovanović, N.
dc.creatorErcegović, Djuro
dc.creatorRadičević, Branko
dc.date.accessioned2020-12-17T18:22:50Z
dc.date.available2020-12-17T18:22:50Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0354-9496
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/857
dc.description.abstractThis paper presents the characteristics of a special, transformer-type electromagnet MOV - 2 that can be used in the magnetic treatments of water, for the purpose of its further use in various fields of science, industry, agriculture and medicine. This electromagnet is the original technical solution. Its construction makes it possible to obtain high values of magnetic induction, to regulate magnetic field parameters and continuously adjust the length of the air-gap in which a tube containing water which is treated magnetically is placed. The use of magnetized water is applied to the field of agriculture.en
dc.description.abstractU radu su date karakteristike specijalnog elektromagneta transformatorskog tipa MOV – 2 za magnetnu obradu vode radi njene dalje upotrebe u raznim oblastima nauke, industrije, poljoprivrede i medicine. Elektromagnet je originalno tehničko rešenje koje svojom konstrukcijom omogućava dobijanje visokih vrednosti magnetne indukcije, regulaciju parametara magnetnog polja i kontinualno podešavanje optimalne dužine vazdušnog zazora u kome se nalazi cev sa vodom koja se magnetno obrađuje. Primena magnetisane vode konkretizovana je na oblast poljoprivrede.sr
dc.publisherNaučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje, Novi Sad i Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceTraktori i pogonske mašine
dc.subjectelectromagneten
dc.subjectwateren
dc.subjectmagnetic treatmenten
dc.subjectmagnetic inductionen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectelektromagnetsr
dc.subjectvodasr
dc.subjectmagnetna obradasr
dc.subjectmagnetna indukcijasr
dc.subjectpoljoprivredasr
dc.titleConstruction, characteristics and implementation in agriculture of electromagnet for the magnetic treatment of wateren
dc.titleKonstrukcija, karakteristike i primena u poljoprivredi elektromagneta za magnetnu obradu vodesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage77
dc.citation.issue3
dc.citation.other9(3): 72-77
dc.citation.spage72
dc.citation.volume9
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/4356/854.pdf
dc.identifier.rcubconv_3549
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_857
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record