Show simple item record

Komparativna analiza sastava masnih kiselina u prirodnoj i dodatnoj hrani šarana sa ribnjaka

dc.creatorŽivić, Ivana
dc.creatorTrbović, Dejana
dc.creatorDulić, Zorka
dc.creatorStanković, Marko
dc.creatorŽivić, Miroslav
dc.creatorMarković, Zoran
dc.date.accessioned2020-12-17T23:15:01Z
dc.date.available2020-12-17T23:15:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/5608
dc.description.abstractRezultati prikazani u radu ukazuju na daleko veći značaj prirodne hrane kao izvora polinezasićenih masnih kiselina u odnosu na peletiranu hranu u ishrani šarana u poluintenzivnom sistemu gajenja. Utvrđeno je da su od organizama koji su činili prirodni obrok šaranu: predstavnici familija Chironimidae sa dominaciojm vrste Chironomus plumosus iz faune dna i zooplanktonski organizmi (sa dominacijom Cladocera) imali znatno veći sadržaj omega 3 i omega 6 masnih kiselina nego peletirana hrana. Istraživanja su obavljena u 4 ribnjačka jezera šaranskog ribnjaka „Despotovo“ sa poluintezivnim sistemom gajenja baziranom na prihrani peletiranom hranom. Peletiranu hranu odlikuje najmanja raznovrsnost masnih kiselina i izrazita dominacija linolne i oleinske kiseline. Larve Chironomidae i zooplankton karakteriše veća zastupljenost zasićenih masniih kiselina(SFA: 49.36 ± 1.92 i 38.70 ± 0.67) u odnosu na peletiranu hranu (15.47±0.41), a zooplankton odlikuje i najveća raznovrsnost i zastupljenost n-3 masnih kiselina. Odnos n-3/n-6 masnih kiselina deset puta je veći kod zooplanktona nego kod Chironomidae, a sedam puta veći kod Chironomidae nego kod peletirane hrane.sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31075/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.source7. International Conference “Water & Fish” Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June, 10
dc.subjectcarpen
dc.subjectnatural fooden
dc.subjectpelleted feeden
dc.subjectfatty acidsen
dc.subjectšaransr
dc.subjectprirodna hranasr
dc.subjectpeletirana hranasr
dc.subjectmasne kiselinesr
dc.titleComparative Analysis Of The Fatty Acid Composition Of Natural Food And Supplemental Feed In Carp From A Fish Farmen
dc.titleKomparativna analiza sastava masnih kiselina u prirodnoj i dodatnoj hrani šarana sa ribnjakasr
dc.typeconferenceObject
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/4111/5605.pdf
dc.identifier.rcubNARA-909
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_5608
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record