Show simple item record

Mogućnost zamene ribljeg brašna sojinim koncentratom u ishrani pastrmke

dc.creatorStanković, Marko
dc.creatorLjubobratović, Uroš
dc.creatorLakić, Nada
dc.creatorDulić, Zorka
dc.creatorSpasić, Milan
dc.creatorVukojević, Dalibor
dc.creatorGruberinić, Dajana
dc.creatorMarković, Milan
dc.creatorMarković, Zoran
dc.date.accessioned2020-12-17T23:08:33Z
dc.date.available2020-12-17T23:08:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/5515
dc.description.abstractU uslovima intenzivnog gajenja kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss), troškovi ishrane čine 50 do 70% ukupnih troškova u proizvodnji. Tokom višegodišnjih istraživanja, došlo se do zaključaka da proteinska hraniva biljnog porekla u određenoj meri mogu da zamene riblje brašno (FM) i smanje troškove proizvodnje. Najčešće korišćeni biljni proteini u ishrani riba su sojini proizvodi. Međutim, uspešnost zamene ribljeg brašna zavisi od vrste ribe koja se gaji, uzrasta riba kao i tipa korišćenog sojinog proizvoda. Kao jedan od boljih alternativnih izvora proteina navodi se sojin proteinski koncretat (SPC). SPC se dobija ekstrakcijom proteina iz sojinog brašna i sadrži oko 70% proteina. U akvakulturi predstavlja dobru zamenu za riblje brašno, jer sadržaj i svarljivost proteina u SPC su slični kao u FM. Neutralnog je ukusa i standardno je dobrog kvaliteta u odnosu na promenljiv kvalitet FM. Istraživanje je sprovedeno u „Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju“ ODPF Radmilovac. Mlađ kalifornijske pastrmke, prosečne nasadne mase 33,62g, hranjena je smešama koncentrata (44/20 Extra, proizvođača Veterinarski zavod Subotica) sa različitim procentualnim učešćem FM:SPC, i to: 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 i 0:100. Na osnovu dobijenih rezultata, nakon 60 dana hranjenja riba smešama koncentrata sa različitim učešćem FM i SPC, mogu se konstatovati statistički vrlo značajne razlike u masi i dužini tela. Najbolju završnu masu, kao i BWG, SGR, TGC i FER uz najmanji FCR imale su ribe hranjene smešom gde je odnos FM:SPC bio 75:25. Nasuprot tome, ribe hranjene smešom koncentrata bez učešća FM, imale su statistički vrlo značajno niže vrednosti BWG, SGR, TGC i FER, pri čemu je FCR bio statistički vrlo značajno veći nego upotrebom drugih smeša. Dobijeni rezultati ukazuju da je u ishrani mlađi kalifornijske pastrmke najopravdanije koristiti smešu u kojoj je odnos FM:SPC bio 75:25, kako zbog proizvodnih rezultata tako i zbog smanjenja cene koštanja samog proizvoda.sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31075/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.source6. International Conference “Water & Fish” Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June, 12
dc.subjectRainbow trouten
dc.subjectnutritionen
dc.subjectfish mealen
dc.subjectsoy protein concentrateen
dc.subjectKalifornijska pastrmkasr
dc.subjectishranasr
dc.subjectriblje brašnosr
dc.subjectsojin proteinski koncentratsr
dc.titlePossible Replacement of Fish Meal by Soy Concentrate in Feed for Trouten
dc.titleMogućnost zamene ribljeg brašna sojinim koncentratom u ishrani pastrmkesr
dc.typeconferenceObject
dc.rights.licenseARR
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/4011/5512.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_5515
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record