Show simple item record

Uporedno ispitivanje proizvodnih i klaničnih osobina tri provenijence brojlerskih pilića

dc.creatorTolimir, Nataša
dc.creatorPetrović, Dragan
dc.creatorPetrović, Milka
dc.creatorMatić, Mihajlo
dc.creatorMaletić, Radojka
dc.creatorBogosavljević-Bošković, Snežana
dc.date.accessioned2020-12-17T17:57:29Z
dc.date.available2020-12-17T17:57:29Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0350-1205
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/448
dc.description.abstractThe object of this study was to establish and compare performance of three broiler strains Arbor Acres. Hybro G and Cobb 500) at simultaneous fattening which are present at our production. The study lasted 6 weeks and included 3000 chicks, i.e. 1000 chicks per strain Average body mass of day-old chicks of Arbor Acres and Hybro (i was uniform (43.2 and 43.3 g), while Cobb 500 chicks had lower average body mass (36.89 g); at 42 days the biggest body mass reached Hybro G broilers (2.356.94 g), than Arbor Acres ?2.25X.29 g) and Cobb 500 (2,166.44 g). The lowest mortality (2.5%). the best feed conversion ( 1.78) and the highest performance index were found in Hybro G broilers. The best slaughter yields were found in Arbor Acres mules (86,08%) and Hybro G. females (86,23%).en
dc.description.abstractProučavanje proizvodnih i klaničnih osobina brojlera zastupljenih na našem tržištu u 2001. godini, imalo je za cilj da se identifikuju i uporede rezultati istovremenog i tova provenijenci Arbor Acres, Hybro G i Cobb 500. Ispitivanje je trajalo 6 nedelja i obuhvatilo 3000 pilića, odnosno po 1000 od svakog genotipa. Prosečne telesne mase jednodnevnih pilića Arbor Acres i Hybro G bite su ujednačene (43,2 i 43,0 g) doksu pilići Cob 500 imali manju prosečnu masu (36,89g), a sa 42 dana uzrasta, najveću prosečnu telesnu masu postigli su pilići Hybro G (2.356,94 g), zatim Arbor Acres (2.258,29 g) i Cobb 50 (2.166,44g). Najmanji mortalitet (2,5%), najbolja konverzija hrane (1,78) i najveća vrednost proizvodnog indeksa ustanovljena je kod pilića Hybro G. Najbolji klanični randman, dobijeni su na trupovima petlića Arbor Acres (86,08%) i kokica Hybro G (86,23%).sr
dc.publisherUniverzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Novi Sad i Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceSavremena poljoprivreda
dc.subjectArbor Acresen
dc.subjectbroiler. Cobb 500. Hybro G.en
dc.subjectperformanceen
dc.subjectslaughter yielden
dc.subjectgenotipsr
dc.subjectbrojlersr
dc.subjectArbor Acressr
dc.subjectHybro Gsr
dc.subjectCobb 500sr
dc.subjectproizvodne osobinesr
dc.subjectrandmanisr
dc.titleComparative investigation of productive and slaughtering traits in three broiler trainsen
dc.titleUporedno ispitivanje proizvodnih i klaničnih osobina tri provenijence brojlerskih pilićasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage226
dc.citation.issue3-4
dc.citation.other51(3-4): 223-226
dc.citation.spage223
dc.citation.volume51
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_448
dc.identifier.rcubconv_2492
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record