Show simple item record

Procena kvaliteta polu-prirodnih travnjaka centralne Srbije korišćenjem fitocenoloških i numeričkih analiza

dc.creatorPetrović, M.
dc.creatorAćić, Svetlana
dc.creatorZornić, Vladimir
dc.creatorAndjelković, B.
dc.creatorDajić-Stevanović, Zora
dc.creatorBabić, S.
dc.date.accessioned2020-12-17T20:44:39Z
dc.date.available2020-12-17T20:44:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1450-9156
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/3209
dc.description.abstractThe aim of this paper is to present a numeric-statistical model by which it is possible to evaluate the quality of the observed grassland upon floristic and vegetation assessment. Thanks to this new methodological approach, the impact of each individual plant species on overall quality of the grassland could be estimated. The main goal was to determine species which significantly determine the pastoral value of the grassland. The quality (pastoral value) of the grassland was calculated using the numerical values of quality index of each individual species of each relevé of the community. For testing this numerical method, the total of 11 relevés of 4 grassland communities of hilly-mountainous area of Mt. Kopaonik was used. Analyzed vegetation includes previously unpublished phytocenological relevés as result of our own field research. All analyzed relevés were obtained using the method of the Swiss-French phytocenological school. The results showed that the best and the worst quality were determined for the ass. Festuco-Brometum erectii, and the ass. Nardetum strictae, respectively. Species that highly contributed to good and bad quality of grassland were Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Trifolium repens, etc., and Carduus alpestris, Hieracium hoppeanum, Ornithogalum umbelatum, respectively.en
dc.description.abstractTravnjaci predstavljaju jedan od najznačajnijih prirodnih resursa; na teritoriji Srbije obuhvataju oko 1.400.000 ha. Koriste se kao izvor stočne hrane ali i kao resurs materija koje se primenjuju u farmaceutskoj industriji. Uzimajući u obzir njihov veliki značaj istraživanja na travnjacima u svrhu ispitivanja njihovog kvaliteta vrše se u Srbiji od 60-ih godina dvadesetog veka na ovamo. Cilj ovog rada je prikazivanje metode kojom se numerički ocenjuje kvalitet travnjaka, a pored toga se prikazuje i doprinos svake, pojedinačne vrste ukupnom kvalitetu. Doprinos vrste, koji je konkretan broj - pozitivan ili negativan, zavisi od njene pokrovnosti i numeričkog indeksa kvaliteta. Zahvaljujući dobijenim vrednostima doprinosa svake vrste kvalitetu izvršena je podela na klastere. To je najpre izvršeno metodom k-means clustering, zadata su četiri klastera, u prvom je samo jedna vrsta Agrostis vulgaris, u drugom su vrste koje pozitivno utiču na kvalitet, u trećem vrste koje negativno utiču na kvalitet a u četvrtom klasteru su neutralne vrste. Ova podela je proverena metodom glavnih komponenti, i na grafikonu je uočljivo razdvajanje vrsta na pomenute klastere. Zahvaljujući ovoj metodi moguće je za kratko vreme dobiti podatke o kvalitetu nekog travnjaka i podatke o vrstama koje tu žive. Ti podaci o konkretnom travnjaku su dovoljni da se proceni njegova upotrebna vrednost kada je u pitanju stočarska proizvodnja a da se pritom izbegnu skupe hemijske analize.sr
dc.publisherInstitut za stočarstvo, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31057/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceBiotechnology in Animal Husbandry
dc.subjectsemi-natural grasslandsen
dc.subjectnumerical index of grassland qualityen
dc.subjectnumerical assessment of grassland qualityen
dc.subjectpastoral valueen
dc.subjectcluster analysisen
dc.subjectmultivariate analysisen
dc.titleEvaluation of quality of semi-natural grasslands of central Serbia upon phytosociological and numerical analysisen
dc.titleProcena kvaliteta polu-prirodnih travnjaka centralne Srbije korišćenjem fitocenoloških i numeričkih analizasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY
dc.citation.epage371
dc.citation.issue2
dc.citation.other29(2): 363-371
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage363
dc.citation.volume29
dc.identifier.doi10.2298/BAH1302363P
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/1840/3206.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record