Show simple item record

Uticaj zemljišnih bakterija na klijanje semena korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L.

dc.creatorVrbničanin, Sava
dc.creatorBožić, Dragana
dc.creatorSarić, Marija
dc.creatorPavlović, Danijela
dc.creatorRaičević, Vera
dc.date.accessioned2020-12-17T20:03:08Z
dc.date.available2020-12-17T20:03:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1820-3949
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/2521
dc.description.abstractSoil bacteria are able either to stimulate or inhibit seed germination. If seed germination is stimulated, the seedlings of weed species emerge more uniformly, so that they could be killed in the next step of weed control. This investigation focused on testing the germination of Ambrosia artemisiifolia L. on several media: Pseudomonas fluorescens (B1), Azotobacter chroococcum (B2), Bacillus licheniformis (B3), B. pumilus (B4), B. amyloliquefaciens (B5). In control, seeds germinated in water. Seed germination varied depending on bacterial media. Germination was inhibited by bacterial treatments B1 and B3, treatments B2 and B4 stimulated germination, while germination in treatment B5 was similar to control.en
dc.description.abstractZemljišne bakterije mogu imati stimulativno ili inhibitorno delovanje na klijanje semena mnogih biljaka. Ukoliko je klijanje semena stimulisano, ponici korova se javljaju znatno uniformnije, što pruža realnu mogućnost da se u nekoj od narednih operacija nege useva korovi eliminišu. U ovim istraživanjima ispitivan je uticaj nekoliko zemljišnih bakterija (Pseudomonas fluorescens (B1), Azotobacter chroococcum (B2), Bacillus licheniformis (B3), B. pumilus (B4), B. amyloliquefaciens (B5) na klijanje semena alohtone invazivne korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L. U kontrolnu varijantu je dodata česmenska voda. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da je klijanje semena A. artemisiifolia variralo u zavisnosti od toga na kojoj bakterijskoj podlozi je vršeno naklijavanje. Naime, utvrđen je manji procenat klijavosti semena na podlozi B1 i B3, odnosno veća klijavost je postignuta na podlogama B2 i B4 u odnosu na čistu vodu. Osim toga, klijanje semena A. artermisiifolia na podlozi B5 je bilo gotovo istovetno kao i u čistoj vodi (kontroli).sr
dc.publisherInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i Društvo za zaštitu bilja Srbije, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46008/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourcePesticidi i fitomedicina
dc.subjectAmbrosia artemisiifolia L.en
dc.subjectplant growth promoting rhizobacteriaen
dc.subjectseed germinationen
dc.subjectAmbrosia artemisiifolia L.sr
dc.subjectzemljišne bakterijesr
dc.subjectklijanje semenasr
dc.titleEffect of plant growth promoting rhizobacteria on Ambrosia rtemisiifolia L. seed germinationen
dc.titleUticaj zemljišnih bakterija na klijanje semena korovske vrste Ambrosia artemisiifolia L.sr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage146
dc.citation.issue2
dc.citation.other26(2): 141-146
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage141
dc.citation.volume26
dc.identifier.doi10.2298/PIF1102141V
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/1290/2518.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record