Show simple item record

Produktivne osobine različitih genotipova pivarskog ječma u uslovima pojačane ishrane azotom

dc.creatorMalešević, Miroslav
dc.creatorGlamočlija, Djordje
dc.creatorPržulj, Novo
dc.creatorPopović, Vera
dc.creatorStanković, Saša
dc.creatorŽivanović, Tomislav
dc.creatorTapanarova, Angelina
dc.date.accessioned2020-12-17T19:50:08Z
dc.date.available2020-12-17T19:50:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0534-0012
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/2307
dc.description.abstractTwo-year trials have been conducted in Technological Research Center in Zajecar. Research objects were six malting barley genotypes. The experimental crop was top dressed with the following amounts of nitrogen: 40, 60, 80 and 100 kg ha-1. The control variant was not top dressed. The obtained results showed that the genotypes reacted significantly to the increased amounts of nitrogen by changing their production characteristics and seed quality. In addition, the genotypes demonstrated certain varietal differences. A new genotype, Premijum, was highest yielding and it had the lowest total proteins in the grain. The genotype NS-525 had the highest 1000-grain weight (46.8 g). The effect of nitrogen on the studied characteristics depended on N quantity applied. Increasing amounts of nitrogen decrease positive effects on spike length, number of grains per spike, 1000-grain weight and yield. However, the protein content in grain kept increasing to the highest nitrogen dose, which lowered the quality of malting barley. The highest yield was obtained by applying 80 and 100 kg ha-1 of nitrogen, depending on the year of study.en
dc.description.abstractDvogodišnja istraživanja izvedena su na poljima Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru. Predmet istraživanja bila su šest genotipova pivarskog ječma. Za prihranjivanje useva korišćene su sledeće količine azota 40, 60, 80 i 100 kg ha-1. Kontrola je bila varijanta bez prihranjivanja. Dobijeni rezultati pokazali su da genotipovi značajno reaguju na povećane količine azota promenom proizvodnih osobina i kvaliteta semena. Pri tome su ispoljene određene sortne razlike. Novi genotip Premijum bio je najrodniji i sa najmanje ukupnih proteina u zrnu. Najveću masu 1000 zrna (46,8 g) imao je genotip NS-525. Efekti azota na ispitivane osobine zavise od upotrebljene količine. Sa rastućim količinama opada pozitivan efekat na dužinu klasa, broj zrna u klasu, masu 1000 zrna i prinos. Međutim sadržaj proteina u zrnu je rastao do najveće doze azota, čime se pogoršava kvalitet pivarskog ječma. U zavisnosti od godine ispitivanja, najveći prinos zrna dobijen je ishranom biljaka sa 80 odnosno 100 kg ha-1 azota.sr
dc.publisherDruštvo genetičara Srbije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceGenetika
dc.subjectgenotypeen
dc.subjectmalting barleyen
dc.subjectnitrogen fertilizationen
dc.subjectmorphological characteristicen
dc.subjectyielden
dc.subjectgrain qualityen
dc.titleProduction characteristics of different malting barley genotypes in intensive nitrogen fertilizationen
dc.titleProduktivne osobine različitih genotipova pivarskog ječma u uslovima pojačane ishrane azotomsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.citation.epage330
dc.citation.issue2
dc.citation.other42(2): 323-330
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage323
dc.citation.volume42
dc.identifier.doi10.2298/GENSR1002323M
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/1104/2304.pdf
dc.identifier.rcubconv_4624
dc.identifier.scopus2-s2.0-79957611771
dc.identifier.wos000281826000012
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record