Show simple item record

Bolesti korena, stabla i ljuske uljane repice

dc.creatorAntonijević, Dragutin
dc.creatorMitrović, Petar
dc.date.accessioned2020-12-17T18:55:08Z
dc.date.available2020-12-17T18:55:08Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0354-6160
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/1397
dc.description.abstractRoot, stem and seed pods rot of oilseed rape are caused by a number of phytopathogenic fungi. These fungi parasitize all parts of the oilseed rape, especially the root, stem and seed pods. The most frequent causal agents of root, stem and seed pods rot are Sclerotinia sclerotiorum, the agent of white rot, Phoma lingam, the agent of blackleg, Plasmodiophora brassicae, the agent of clubroot and Botrytis cinerae, the agent of gray rot. Most of these fungi cause a destruction of infected plant parts. Under favorable conditions, these parasites cause damage, witch are manifested as reduced yield and oil content in seeds. The applied control measures include agrotechnical measures, such as crop relation, use of healthy seed and growing of resistant varieties and hybrids.en
dc.description.abstractLimitirajući faktor u proizvodnji uljane repice, koja se poslednjih godina sve više širi u proizvodnim reonima naše zemlje, predstavlja veliki broj fitopatogenih gljiva. Ekonomski najštetnije, po svim pokazateljima, su one koje direktno napadaju koren, stablo i ljusku ove uljane vrste. Kao najčešći i najštetniji prouzrokovači bolesti korena, stabla i ljuske uljane repice, navode se Sclerotinia sclerotiorum (bela trulež stabla), Phoma lingam (suva trulež stabla i korenovog vrata), Plasmodiophora brassicae ("kila" na korenu) i Botrytis cinerea (siva trulež). Sve vrste su izazivači oboljenja u područjima gajenja uljane repice, u kojima se, u zavisnosti od meteoroloških uslova, javljaju sa različitim intenzitetom, često nanoseći značajne štete. Ovi prouzrokovači svoje destruktivno dejstvo ispoljavaju kako na nadzemnim, tako i podzemnim organima, ali najviše na korenu, stablu i ljuskama. Simptomi su, uglavnom, u vidu suve ili vlažne truleži, u nekim slučajevima i hiperplazije na korenu. Zaražene biljke, u najvećem broju slučajeva, potpuno propadaju, što se direktno odražava na prinos, kvalitet i procenat ulja u semenu. Ove parazitne gljive, koje su uglavnom polifagni paraziti, održavaju se i prezimljavaju na biljnim ostacima i u zemljištu, na korovima, a neke i na zaraženom semenu. Kao mere zaštite preporučuju se agrotehničke, ređe hemijske. Najvažniji je plodored, u kome se izbegava suncokret, takođe domaćin većine ovih gljiva, izbor otpornih-tolerantnih genotipova, setva aprobiranog i zdravog semena i uništavanje korova.sr
dc.publisherUniverzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet - Departman za zaštitu bilja i životne sredine "dr Pavla Vukasovića", Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBiljni lekar
dc.subjectoilseed rapeen
dc.subjectroot roten
dc.subjectstem roten
dc.subjectseed pods roten
dc.subjectSclerotinia sclerotiorumen
dc.subjectPhoma lingamen
dc.subjectPlasmodiophora brassicaeen
dc.subjectBotrytis cinereaen
dc.subjectuljana repicasr
dc.subjectbolesti stablasr
dc.subjectkorena i mahunasr
dc.subjectSclerotinia sclerotiorumsr
dc.subjectPhoma lingamsr
dc.subjectPlasmodiophora brassicaesr
dc.subjectBotrytis cinereasr
dc.titleDiseases of oilseed rape root, stem and seed podsen
dc.titleBolesti korena, stabla i ljuske uljane repicesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage457
dc.citation.issue4
dc.citation.other35(4): 449-457
dc.citation.spage449
dc.citation.volume35
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_1397
dc.identifier.rcubconv_798
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record