Show simple item record

Uticaj odvodnjavanja pseudogleja na prinos pšenice i kukuruza

dc.creatorPivić, Radmila
dc.creatorMartinović, Ljubiša
dc.creatorStanojković, Aleksandra
dc.creatorRudić, Dragan
dc.creatorDjurović, Nevenka
dc.date.accessioned2020-12-17T18:41:13Z
dc.date.available2020-12-17T18:41:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0514-6658
dc.identifier.urihttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/handle/123456789/1160
dc.description.abstractIn the area of experimental drainage field Varna near Šabac, owned by Institute of soil science, in the period of 1991-2003 on plots with and without pipe drainage the yields of wheat and maize were registered. The yields of both cultivated crops were higher on the plots with pipe drainage, which confirm the efficiency of horizontal pipe drainage application on pseudogley type of soil.en
dc.description.abstractNa zemljištu tipa pseudoglej oglednog drenažnog polja Instituta za zemljište Varna kod Šapca, u periodu od 1991. do 2003. godine vršeno je praćenje ostvarenih visina prinosa pšenice i kukuruza. Registrovane su prosečne vrednosti gajenih kultura na kontrolnoj varijanti, u okviru koje nije izvedena cevna drenaža i na parcelama na kojima je cevna drenaža izvedena sa rastojanjem drenova od 25 metara. Pšenica i kukuruz su tokom perioda osmatranja gajeni u plodosmeni. Sve parcele, kako drenirane tako i nedrenirane nalaze se u okviru oglednog polja. Na njima su primenjivane standardno jednake agrotehničke mere. Variranje veličina ostvarenih prinosa, tokom perioda osmatranja zavisilo je od trenutnih sociooekonomskih uslova i raspoloživih sredstava za izvođenje svih potrebnih agrotehničkih mera. Utvrđeni prinosi tokom osmatranja, pokazuju da je na parcelama na kojima je izvedena cevna drenaža zabeleženo povećanje prinosa pšenice od 10-59%, zavisno od semenskog materijala, primenjenih agrotehničkih mera i rodnosti godine, u odnosu na nedreniranu parcelu. Zabeleženo povećanje prinosa kukuruza na dreniranoj parceli iznosilo je 9-41%, a bilo je uslovljeno kao i kod gajenja pšenice od faktora sredine i primenjene agrotehnike. Zaključci koji su proistekli iz obrade prikupljenih podataka sprovedenih istraživanja, ukazuju da se izvođenjem cevne drenaže na zemljištu tipa pseudoglej, mogu obezbediti optimalni uslovi za prevazilaženje svih ograničenja pri obradi i intenzivnom korišćenju ispitivanog tipa zemljišta u cilju ekonomske isplativosti izvedenih mera. .sr
dc.publisherUnija bioloških naučnih društava Jugoslavije, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceZemljište i biljka
dc.subjectpseudogleyen
dc.subjecthorizontal pipe drainageen
dc.subjectyieldsen
dc.subjectwheaten
dc.subjectmaizeen
dc.titleInfluence of drainage on yields of wheat and maize cultivated on pseudogleyen
dc.titleUticaj odvodnjavanja pseudogleja na prinos pšenice i kukuruzasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage100
dc.citation.issue1
dc.citation.other55(1): 93-100
dc.citation.spage93
dc.citation.volume55
dc.identifier.fulltexthttp://aspace.agrif.bg.ac.rs/bitstream/id/138/1157.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_agrospace_1160
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record