Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: agrospace@agrif.bg.ac.rs