AgroSpace - Репозиторијум Пољопривредног факултета је заједнички дигитални репозиторијум свих одељења у оквиру Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета.

Репозиторијум има за циљ да омогући отворени приступ публикацијама и другим резултатима пројеката који се реализују на Пољопривредном факултету.

Софтверску платформу чини софтвер отвореног кода DSpace, прилагођен специфичним потребама и захтевима и надограђен од стране Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). Софтверска платформа је усклађена са Смерницама за репозиторијуме OpenAIRE-а (верзија 3).

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP), коју је развио РЦУБ, омогућава нормирање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе и интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексној бази података Dimensions.

Упутство за кориснике

 

Депоновање

Ко може да депонује у репозиторијум?

У репозиторијум могу да депонују сви сарадници који објављују научне радове под афилијацијом Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, и који имају одговарајућа овлашћења, која им додељује администратор репозиторијума непосредно након регистрације.

У репозиторијум се обавезно депонују метаподаци који описију публикацију и датотека која садржи интегрални текст публикације у складу са упутством.

Депоновани метаподаци и датотеке подлежу провери од стране администратора репозиторијума.

Регистрација

Регистрација се врши попуњавањем формулара (молимо Вас да користите институционану адресу електронске поште). Након регистрације, администратор репозиторијума ће Вам доделити одговарајућа овлашћења, што значи да ћете моћи да депонујете своје радове и приступите садржајима који нису јавно доступни.

Шта се депонује?

Типови садржаја

Могу се депоновати следећи типови садржаја:

Могу се депоновати и садржаји који нису наведени на овој листи. Ако имате питања, пишите нам.

Формати датотека

Развојни тим се труди да омогући депоновање што већег броја различитих формата датотека. Иако се садржај може депоновати у било ком формату, препоручујемо да користите отворене и одрживе формате кад год је то могуће:

Приступ

Сваки запис у репозиторијуму састоји се од депонованог документа (датотеке) и метаподатака који га описују. Правила којима се регулишу приступ и коришћење метаподатака и депонованих докумената обично се разликују.

Метаподаци

Метаподаци су свима слободно доступни и сви их могу користити у складу са лиценцом CC0.

Депоноване датотеке

Датотеке депоноване у репозиторијум биће јавно доступне, осим у случају када за то постоје ограничења дефинисана уговорима и ауторским правима, или када је пристп одложен на одређено време.

Сваки запис у репозиторијуму садржи информацију о томе како се депонована датотека може користити (лиценцу).

Чување депонованих садржаја

Метаподаци и депонована документа чувају се трајно. Садржај се из репозиторијума може брисати само у изузетним случајевима.

Записи се могу повући из репозиторијума само у случају:

Повучени записи се не бришу из репозиторијума. Они трајно задржавају идентификаторе и URL адресе које су им додељене приликом депоновања, али нису доступни јавности и неће се појављивати у резултатима претраживања.

Различите верзије докумената

Депонована документа не смеју се мењати. У репозиторијум се може се депоновати коригована/ажурирана верзија, а, ако је то неопходно, претходна верзија се може повући (односно учинити недоступном јавности). Ако у репозиторијуму постоје различите верзије истог садржаја, оне ће бити јасно обележене и повезане интерактивним ликовима.

Правни оквир

Депоновањем у репозиторијум сарадници прихватају обавезу да Пољопривредном факултету дају неексклузивно право да депоновани садржај дисеминира и трајно чува.

Ако је садржај који депонујете већ објављен, морате поштовати одредбе уговора о ауторским правима и друга законска ограничења, као што су ембарго периоди које одређују издавачи. Политике издавача у вези са депоновањем у институционалне репозиторијуме можете проверити у бази података SHERPA/ROMEO.

Ако се депонује садржај који није објављен, аутори задржавају сва права. Депоновање у репозиторијум не онемогућава/ограничава објављивање депонованог садржаја у часописима, монографијама или другим репозиторијумима. Ако планирате да депоновани садржај касније објавите у некој публикацији, пре депоновања обавезно проверите политике издавача које се односе на тзв. „претходно“ односно „паралелно“ публиковање. Те податке обично можете наћи у бази података SHERPA/ROMEO.

Преузимање садржаја од стране агрегатора

Метаподаци су јавно доступни и могу се преузимати и користити у складу са лиценцом Creative Commons CC0 Public Domain Dedication. Агрегатори могу да преузимају јавно доступне датотеке за потребе индексирања и анализе у складу са припадајућим лиценцама.

Приватност података

Током сваке посете репозиторијуму прикупљају се одређене информације, које се аутоматски похрањују. На основу ових информација није могуће идентификовати конкретне особе.

Аутоматски се прикупљају и похрањују следећи подаци:

Аутоматски прукупљени и похрањени подаци користе се приликом решавања техничких проблема, техничког усавршавања система, као и за праћење посећености.

Анализа искоришћености садржаја врши се уз помоћ сервиса Google Analytics и Google Search Console. Google Analytics генерише статистичке податке о коришћењу репозиторијума уз помоћ колачића који се похрањују на рачунару корисника. Информације које се на тај начин прикупљају користе се приликом израде извештаја о искоришћености репозиторијума. Google похрањује и користи ове информације. Политику приватности компаније Google можете наћи на следећој адреси: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Лични подаци

Систем прикупља личне податке током поступка депоновања докумената. Ти подаци се користе искључиво у оне сврхе због којих су депоновани и неће бити доступни трећим лицима, нити ће се користити у комерцијалне сврхе.

Питања?

Питања и коментаре можете послати овде.